Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Nybøl Kirkes historie

Nybøl Kirke ligger i Nybøl SognNybøl på Sundeved i Sønderjylland. Kirken fra omkring 1150 er en typisk romansk kampstenbygning, som er nævnt første gang i Rydårbogen den 23.05.1191, idet biskoppen overdrog sin tiende herfra til Ryd Kloster på sydsiden af Flensborg Fjord. Det middelalderlige klokkehus står nord for kirken.

Ca. år 1300 bliver den lille romanske kirke af kampesten med skib og kor bliver udvidet med en gotisk halvcirkulær forlængelse mod vest.

Kirken har romansk kor og skib med afrundet vest forlængelse fra middelalderen og korforlængelse mod øst fra 1582 med murværk i munkesten. På de forskellige gavle ses årstallene fra kirkens restaureringer.

Altertavlen har sidestykke fra 1804 og topstykke fra 1646. Storstykket forestiller Kristus som havemand og Marie Magdalene, malet af kirkemaleren Jes Jessen fra Flensborg.

Døbefonten med de gamle plattyske indskrifter er i romansk granit. Fonten har gennem tiderne haft forskellige placeringer. I den katolske tid stod den ved udgangen da udøbte børn ikke måtte bæres ind i kirkens hellige rum. Siden er den blevet placeret under korbuen. I nutiden står den i korets nordvestlige hjørne. Messingfadet (1579) er fremstillet i Nürnberg. Ifølge overleveringerne er fadet skænket af borgfruen på gården "Holbæk" der lå på grænsen mellem Nybøl og Adsbøl Sogn.

1608 Prædikestol bestilles i Flensborg ved Heinrich Ringerinck.

1655 Det middelalderlige klokkehus fornyes, takket være en gave fra Hertugen på Glücksburg.

1758 - 1760 Blytaget udskiftes med teglsten.

1804 Alteret får malet nyt storfelt og topfelt.

Under krigen i 1864 blev kirken brugt som ammunitionsbunker. Inventaret blev fjernet og kirkens tykke vægge skulle beskytte mod en fuldtræffer indtil de danske kanoner blev fordrevet fra Dybbøl by den 22. februar.

1855 - 1856 Restaurering. Våbenhuset ved norddøren fjernes og indgangen flyttes til den runde vest gavl. Der lægges nyt gulv af gule teglsten fra de lokale teglværker. Pulpituret er antagelig også fra denne istandsættelse.

1864 Kirken tømmes for inventar og bruges som ammunitionslager af de preussiske tropper.

1902 Skulptur med Maria med barnet fra omtrent 1250 deponeres i Flensborg sammen med to sidefigurer til et krucifiks, Maria og Johannes. I 1921 overføres de til Sønderborg Slot.

1924 Nyt orgel leveres af A.C. Zachariassen, Århus.

Kirkeskibet "Pax" er en tremastet fuldrigger, bygget 1948 af Søren Peter Mortensen, Helnæs.

1950 Restaurering ved P. Kr. Andersen.

1960 Kapel opføres.

ca. 1985 Kirkegårdsudvidelse. 

På nordvæggen i kirken hænger et trefløjet maleri af Viggo Kragh-Hansen, Nybøl Nor, som viser Kristi korsfæstelse med Kragh-Hansens omgangskreds ved Jesu fødder.

 

 

Døbefonten

Døbefonten med de gamle plattyske indskrifter er i romansk granit. Fonten har gennem tiderne haft forskellige placeringer. I den katolske tid stod den ved udgangen da udøbte børn ikke måtte bæres ind i kirkens hellige rum. Siden er den blevet placeret under korbuen. I nutiden står den i korets nordvestlige hjørne. Messingfadet (1579) er fremstillet i Nürnberg. Ifølge overleveringerne er fadet skænket af borgfruen på gården "Holbæk" der lå på grænsen mellem Nybøl og Adsbøl Sogn.

Prædikestolen

 

Prædikestolen fra 1608 med nytestamentlige relieffer er fra Hinrich Ringerincks værksted i Flensborg.

Alteret

Altertavlen har sidestykke fra 1804 og topstykke fra 1646. Storstykket forestiller Kristus som havemand og Marie Magdalene, malet af kirkemaleren Jes Jessen fra Flensborg.

Alteret har fået malet nyt storfelt og topfelt i 1804.

Maleri

På nordvæggen i kirken hænger et trefløjet maleri af Viggo Kragh-Hansen, Nybøl Nor, som viser Kristi korsfæstelse med Kragh-Hansens omgangskreds ved Jesu fødder.

Kirken set indefra

I årene 1855 - 1856 foretages kirkerestaurering. Våbenhuset ved norddøren fjernes og indgangen flyttes til den runde vest gavl. Der lægges nyt gulv af gule teglsten fra de lokale teglværker. Pulpituret er antagelig også fra denne istandsættelse.

Kirkeskibet

Kirkeskibet "Pax" er en tremastet fuldrigger, bygget 1948 af Søren Peter Mortensen, Helnæs.

Klokkehus

Det middelalderlige klokkehus fornyes i 1655, takket være en gave fra Hertugen på Glücksburg.

Orgelet

Orgelet er leveret af A.C. Zachariassen, Århus. Det er fra 1924.

Kirkegården

Kirkegården er præget af den tyske tid fra 1864 til Genforeningen i 1920. I midten af 1980erne blev kirkegården udvidet mod øst og nord for den gamle kirkegård, der er indhegnet af et gammelt stendige. Kapellet er opført i 1960 og graverhuset i 1985.

På kirkegården ligger en hel familie begravet, som omkom ved Katastrofen på Haderslev Dam i 1959.

Den nye mandskabsbygning