MENIGHEDSRÅDET

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Jens Falck Sørensen

Lindevej 13, Vester Sottrup

Næstformand

Lis Matzen

Vester Snogbæk 31

Kasserer

Mogens Knudsen

Højlund 120, Vester Sottrup

Kirkeværge

Hans Hansen Duus

Højlund 62, Vester Sottrup

Kontaktperson

Grete Agnethe Mandrup Pedersen

Lindevej 5, Vester Sottrup

Menigt medlem

Henriette Bigum Kristiansen

Skolevej 22, Vester Sottrup

Sognepræst (kirkebogsfører)

Vibeke Fosgerau von Oldenburg

Stationsgade 1, Vester Sottrup

Medarbejderrepræsentant

Anette Alnor Andersen

Kirkeagervej 1a, Vester Sottrup

MENIGHEDSMØDE D. 15 MAJ KL. 17.00

Menighedsmødet for Sottrup sogn afholdes d. 15 maj kl. 17.00 i sognehuset.

Menighedsmødet bliver kombineret med en fyraftensang ledet af Dippel Rasmussen.

På menighedsmødet vil der udover sang blive informeret af menighedsrådet om regnskab 2018 og givet en orientering omkring gennemførte og planlagte opgaver.