DET GAMLE KAPEL OG GRAVERHUS

Indtil det nye graverhus med kapel blev opført ved Sottrup kirke, stod der et ældre kapel tæt på kirkegårdsdiget og porten indtil kirkegården.

Dette kapel blev på et tidspunkt fjernet og erstattet af det nye graverhus.

På billedet ses det gamle kapel.

Vi arbejder på at finde ud af, hvornår kapellet blev fjernet og det nye graverhus blev bygget.

Billedet er udlånt af Svend Åge Kjær, Sønderløkke.

MENIGHEDSMØDE D. 15 MAJ KL. 17.00

Menighedsmødet for Sottrup sogn afholdes d. 15 maj kl. 17.00 i sognehuset.

Menighedsmødet bliver kombineret med en fyraftensang ledet af Dippel Rasmussen.

På menighedsmødet vil der udover sang blive informeret af menighedsrådet om regnskab 2018 og givet en orientering omkring gennemførte og planlagte opgaver.