MENIGHEDSRÅDETS UDVALG

Valgudvalg: Jens Sørensen (formand), Mogens Knudsen, Hans Duus.

Kirke- og kirkegårdsudvalg:  Lis Matzen (formand), Henriette Kristiansen, Hans Duus, Mogens Knudsen.

Præstegårdsudvalg: Hans Duus, Mogens Knudsen (Sottrup MR), Gudmund Horst Christian Jabobs, Brian Schmidt Valentin (Nybøl MR).

Præstegårdsudvalget er fælles for Sottrup og Nybøl  og består af to repræsentanter fra hvert menighedsråd.

Menigheds- og graverhus udvalg: Jens Sørensen (formand), Mogens Knudsen, Hans Duus, Lis Matzen, Grete Mandrup, Henriette Kristiansen, Vibeke von Oldenburg.

Aktivitetsudvalg: Lis Matzen, Henriette Kristiansen, Grete Mandrup, Hans Duus, Vibeke von Oldenburg (musikudvalg lægges under aktivitetsudvalget) 

Udsmykningsudvalg: Lis Matzen (formand), Grete Mandrup, Henriette Kristiansen  

 

MENIGHEDSMØDE D. 15 MAJ KL. 17.00

Menighedsmødet for Sottrup sogn afholdes d. 15 maj kl. 17.00 i sognehuset.

Menighedsmødet bliver kombineret med en fyraftensang ledet af Dippel Rasmussen.

På menighedsmødet vil der udover sang blive informeret af menighedsrådet om regnskab 2018 og givet en orientering omkring gennemførte og planlagte opgaver.