Sottrup menighedsråd har på mødet i april 2018 vedtaget nye vedtægter for anvendelse af Sottrup sognehus.

Se tegninger på det nye sognehus med om-og tilbygning til graverbygning. Klik på ovenstående link.