Menighedsrådene i Sottrup og Nybøl har d. 22 august godkendt en aftale om samarbejde omkring fælles kirkegårdspersonale for Sottrup og Nybøl kirkegårde.

Aftalen betyder at graver og gravermedhjælperne fra Sottrup vil stå for vedligehold og pleje af kirkegården i Nybøl.  

Menighedsrådene i Sottrup sogn og Nybøl sogn har truffet aftale om samarbejde vedrørende fælles gravermedhjælper.  

MENIGHEDSMØDE D. 15 MAJ KL. 17.00

Menighedsmødet for Sottrup sogn afholdes d. 15 maj kl. 17.00 i sognehuset.

Menighedsmødet bliver kombineret med en fyraftensang ledet af Dippel Rasmussen.

På menighedsmødet vil der udover sang blive informeret af menighedsrådet om regnskab 2018 og givet en orientering omkring gennemførte og planlagte opgaver.