Menighedsrådene i Sottrup og Nybøl har d. 22 august godkendt en aftale om samarbejde omkring fælles kirkegårdspersonale for Sottrup og Nybøl kirkegårde.

Aftalen betyder at graver og gravermedhjælperne fra Sottrup vil stå for vedligehold og pleje af kirkegården i Nybøl.  

Menighedsrådene i Sottrup sogn og Nybøl sogn har truffet aftale om samarbejde vedrørende fælles gravermedhjælper.